Termeni generali şi condiţii de utilizare

1. Informaţii generale

SmartGifts.ro este primul magazin online din România unde poţi să creezi produse personalizate în cel mai mic detaliu şi singura platformă care îţi permite să îţi faci un magazin propriu, cu design-urile tale, fie găzduit, ca subdomeniu, pe www.smartgifts.ro fie pe site-ul tău.

2. Responsabilitatea pentru oferta online

(1) Pe platforma SmartGifts.ro sunt disponibile două tipuri de magazin. În primul rând, există magazine care sunt proiectate şi exploatate de către SmartGifts.ro însuşi, iar în al doilea rând, există magazine care sunt proiectate şi exploatate de către proprietarii de magazine independente găzduite fie pe www.smartgifts.ro ca subdomeniu ori direct pe website-ul utilizatorului (magazine partenere). Informaţii privind proprietarul oricărui magazin pot fi accesate în colţul dreapta jos al paginii oricărui produs din magazinul respectiv.
(2) SmartGift.ro este responsabil pentru articolele, temele şi motivele oferite pe www.smartgifts.ro precum şi proiectarea magazinului, în ansamblul său.
(3) Administratorul unui magazin partener este singurul responsabil pentru elementele şi motivele folosite de către acel magazin, pentru proiectarea sa, precum şi pentru promovarea produselor puse spre vânzare. SmartGifts.ro nu adoptă în mod expres  elemente care aparţin administratorilor de magazine partenere cu excepţia cazului în care acestea sunt în acord cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii Generale. Această prevedere se aplică, în mod special, pentru încălcarea, din partea administratorilor magazinelor partenere a obligaţiei de a aplica Termenii şi Condiţiile Generale ale SmartGifts.ro în magazinele lor vis-à-vis de clientul final.

 

3 Încheierea contractului

(1) Ofertele conţinute de site-ul nostru reprezintă o invitaţie cu caracter electiv pentru client de a plasa o comandă pe SmartGifts.ro
(2) Clientul se obligă la încheierea unui contract de cumpărare şi / sau a unui contract de muncă şi materiale exclusiv prin completarea şi trimiterea formularului de comandă pe internet. Înaintea trimiterii efective a formularului de comandă, clientul are posibilitatea de a verifica corectitudinea datelor sale şi dacă este necesar a le corecta, poate face acest lucru. Comenzile pot fi plasate doar în limba română.
Apoi SmartGifts.ro trimite o confirmare de comanda prin e-mail clientului şi analizează oferta în ceea ce priveşte fezabilitatea sa juridică efectivă şi în special, în ceea ce priveşte orice posibilă încălcare a drepturilor de copyright şi trademark ale părţilor terţe. Confirmarea comenzii nu reprezintă o acceptare a ofertei, aceasta e menită doar să confirme clientului faptul că SmartGifts.ro a primit comanda lui.
 Contractul se materializează numai atunci când SmartGifts.ro a expediat produsul comandat şi confirmă expedierea către client, printr-un al doilea e-mail.
 (3) SmartGifts.ro ca furnizor de platforme nu poate pre-examineza toate modelele create de clienţi sau proprietarii de magazine spre imprimare pentru a determina posibilele încălcări ale legilor copyrightului. SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a respinge comenzile primite, în termenii legali de acceptare în cazul în care, în timpul procesului onorării comenzii, este revelat sau se suspectează faptul că drepturile unei terţe părţi sau reglementările legale vor fi încălcate prin imprimarea design-ului.
(4) Finalizarea onorării contractului depinde de livrarea corecta şi la timp a mărfurilor şi materialelor către SmartGifts.ro. Această clauză nu se aplică în caz de perturbare pe termen scurt al livrărilor sau în cazul în care SmartGifts.ro poate fi considerat responsabil pentru nelivrare şi mai cu seamă dacă SmartGifts.ro nu reuşeşte acopere şi să onoreze o tranzacţie în timp util. Clientul va fi informat imediat că serviciul nu este disponibil. În cazul în care clientul a plătit deja pentru mărfuri, aceşti bani vor fi rambursaţi.

 

4 Livrare / Transport

(1) În principiu, livrarea se face în termen de 24 de ore de la data la care clientul primeşte confirmarea pentru datele sale prin curier sau până la 72 de ore prin poşta. Datele de livrare şi orele sunt obligatorii în cazul în care sunt cerute de SmartGifts.ro
(2) Serviciul de livrare este disponibil, pentru moment, în magazinele standard doar în România.
(3) Livrarea se realizează de către un furnizorul de servicii de expediere ales de SmartGifts.ro. Clientul trebuie să plătească costurile de transport standard, care variază în funcţie de valoarea comenzii şi localitatea unde este expediată. Preţurile de transport se pot consulta pe www.smartgifts.ro
(4) În cazul în care, în condiţii excepţionale nu este posibilă livrarea produselor în termen de 24 de ore de la încheierea contractului, SmartGifts.ro informează prompt clientul despre acest lucru în scris, cel mai târziu cu expirarea acestui termen. În aceste condiţii clientul este îndreptăţit să fie rambursat în cazul în care doreşte anularea comenzii sau în caz contrar comanda şi expedierea devin prioritare.

5. Preţuri

(3) Clientul trebuie să plătească taxele de curierat, valoarea cărora poate depinde de valoarea comenzii şi localitatea unde sunt expediate produsele.
(4) Preţul de achiziţie, împreună cel de curierat trebuie plătite impreună, fără deduceri.

6. Plata
            (1) Plata va fi efectuată în funcţie de alegerea clientului, fie prin. Smartgifts.ro îşi rezervă dreptul de a limita metoda de plată aleasă de către client, în funcţie de valoarea comenzii, regiunea de expediere sau de alte criterii obiective.
(2) În cazul în care metoda de plată aleasă de către client, este imposibil de realizat, cu toate că SmartGift.ro şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, în special în cazul în care unui debit direct din contul clientului care face imposibilă tranzacţia din cauza lipsei de fonduri sau furnizarea de informaţii greşite, atunci clientul se obligă să ramburseze toate costurile suplimentare suportate de SmartGifts.ro sau o terţă parte care a efectuat tranzacţia.
(3) SmartGifts.ro are dreptul să facă uz de serviciile de încredere ale unei terţe părţi pentru gestionarea plăţii:
a)  În caz de neplată din partea clientului, Smartgifts.ro îşi rezervă dreptul delegării unei agenţii de colectare de debite şi operării transferului de date cu caracter personal necesare procesării plăţilor prin intermediul acestor terţe părţi.
b) În cazul intervenţiei părţilor terţe în procesarea plăţilor, plata către Smartgifts.ro este înregistrată numai în cazul în care suma a fost furnizată conform contractului către terţ în aşa fel încât partea terţă să poată dispune de ea după cum consideră potrivit.

7. Vânzarea condiţionată

(1) Până la plata oricărei sume de bani datorate către SmartGifts.ro mărfurile rămân în proprietatea SmartGifts.ro. În cazul în care clientul este un comerciant, SmartGifts.ro rămâne proprietarul tuturor articolelor de livrat până la confirmarea plăţii restante din relaţia de afaceri.
(2) Clientul este obligat să manipuleze produsul cu grijă până la transferul de proprietate.

8. Garantare

(1) Informaţiile, desenele, cifrele, datele tehnice, specificaţii de greutate, măsurători şi servicii, care sunt conţinute în broşuri, cataloage, buletine de ştiri, anunţuri sau liste de preţuri au un caracter strict informativ. SmartGifts.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informaţii. În ceea ce priveşte tipul şi scopul livrării doar informaţiile incluse în confirmarea comenzii sunt definitive.
(2) În măsura în care există un defect al mărfurilor care intră în garanţie, clientul are dreptul, în contextul reglementărilor legale de a cere performanţă suplimentară, se poate retrage din contract sau poate cere o reducere a preţului de cumpărare.
(3) În cazul returnării datorată defectelor SmartGifts.ro va plăti pentru costul expedierii.
(4) Comunicarea de date prin intermediul internetului, având în vedere stadiul actual al tehnologiei, nu poate fi garantată ca fiind impecabilă şi / sau disponibilă în orice moment. Astfel, SmartGifts.ro nu este răspunzător pentru disponibilitatea continuă şi neîntreruptă a ofertei online.
(5) Creanţele clientului generate de necesitatea garanţiei, au nevoie ca şi condiţie, în măsura în care clientul este un comerciant,  de certificarea că îndeplininesc în mod corespunzător obligaţiile de examinare şi cenzură.
(6) Termenul de prescripţie pentru cereri de despăgubire, în garanţie, pentru produsele furnizate este de 7 zile, începând de la data primirii unor astfel de mărfuri. În cazul în care clientul este în afaceri, atunci termenul de prescripţie este 14 zile.

9. Limitarea răspunderii

(1) În afară de asta, SmartGifts.ro urmează prevederi legale, în măsura în care nimic altceva nu este determinat, în aceşti termeni şi condiţii generale. SmartGifts.ro poartă răspundere nelimitată numai pentru daune, indiferent de temei legal, în cazul unei acţiuni deliberate şi neglijenţă gravă. În plus, Smartgifts.ro poartă, de asemenea, răspundere nelimitată pentru daune-interese în caz de neglijenţă uşoară ducând la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale sau daune pentru sănătate. În caz de neglijenţă uşoară şi o încălcare a unei obligaţii contractuale esenţiale răspunderea SmartGifts.ro este limitată la plata daunelor previzibile, care apar de obicei.
(2) În ceea ce priveşte răspunderea Smartgifts.ro exclusă sau limitată în aceşti termeni şi condiţii generale, acelaşi lucru este valabil şi se aplică pentru răspunderea personală de daune/interese din partea angajaţilor, reprezentanţilor şi agenţilor SmartGifts.ro

10.  Dreptul de anulare

 (1) Dreptul de anulare. Termenul curge de la data primirii e-mail-ului de confirmare. Pentru a respecta termenul limită de anulare este suficient a trimite anunţul de anulare sau mărfurile în timp util.
Avizele de anulare sau de returnare a mărfurilor trebuie să fie adresate:
office@smartgifts.ro
Acest drept de anulare nu există în cazul contractelor pentru livrarea de bunuri sau produse SmartGifts.ro, pe baza specificaţiilor clientului sau care sunt în mod clar, adaptate nevoilor personale ale clientului. Acest lucru se aplică, în deosebi, la produsele care sunt imprimate cu motive (texte sau imagini), la cererea clientului. Clientul ştie că prin comandarea unor astfel de produse el / ea dă instrucţiuni precise pentru mărfurile care urmează să fie fabricate.
(2) Consecinţele cu privire la anularea comenzii. În cazul unei anulări eficiente, fiecare parte va returna părţii de drept, alte beneficii primite şi se angajează să emită orice beneficii implicate (de exemplu dobânda). Dacă nu se poate întoarce în întregime sau în parte beneficiul primit, sau se poate returna numai într-o condiţie afectată, despăgubiri vor trebui plătite pentru valoarea sa în această privinţă. Acest lucru nu se aplică în cazul renunţării la articole a căror depreciere poate fi stabilită numai în urma unei inspecţii - de exemplu, într-un punct de desfacere. Pentru restul, puteţi evita obligaţia de a plăti despăgubiri pentru valoarea unei deprecieri care a apărut ca urmare a începerii utilizării produsului din proprietatea dumneavoastră şi abţinându-vă de la a face ceva care ar putea avea un impact asupra valorii sale. Returnarea unui produs care poate fi trimis prin colet poştal se face pe propriul risc. Cheltuielile de ramburs sunt suportate de client, dacă mărfurile furnizate sunt în conformitate cu ceea ce a fost comandat iar valoarea produsului sau produselor returnate nu depăşeşte 200 RON sau în cazul în care preţul produsului este mai mare, dacă, în momentul anulării produsul nu este plătit în totalitate. Orice alt caz de returnare a bunurilor este gratuit.
În cazul în care contractul de ansamblu este anulat, SmartGifts.ro va suporta, de asemenea, costurile de expediere a bunurilor către consumator (costurile de trimitere).

11. Drepturi de autor pentru desene şi modele print/ Limitarea răspunderii

(1) În cazul în care clientul prevede motivul propriu sau influenţează în orice alt mod produsul (personalizare de text), clientul SmartGifts.ro asigură că textul şi motivul nu sunt supuse nici unor drepturi deţinute de terţi. În acest caz, costurile pentru orice încălcare a drepturilor de autor, drepturilor personale sau a drepturilor de utilizare a unui nume vor fi suportate exclusiv de către client. Clientul Smartgifts.ro asigură, de asemenea, că, prin personalizarea produsului el nu încălcă alte drepturi deţinute de terţi.
(2) Clientul scuteşte SmartGifts.ro de la toate cererile şi mai cu seamă de la cererile care sunt făcute ca urmare a încălcării drepturilor părţilor terţe, în măsura în care clientul este responsabil pentru încălcarea drepturilor. Clientul va rambursa Smartgifts.ro pentru toate costurile de apărare şi alte daune rezultate din orice astfel de acţiune.

12. Deviaţii tehnice şi de design

SmartGifts.ro îşi rezervă în mod expres dreptul de a se abate de la descrierile şi informaţiile în broşurile noastre, cataloage şi alte documente scrise şi electronice cu privire la materialul, culoarea, greutatea, măsurătorile, designul sau alte caracteristici, în măsura în care acestea pot fi considerate rezonabile pentru client. Un motiv rezonabil pentru schimbare ar putea rezulta din fluctuaţiile obişnuite în comerţ şi procesele de producţie tehnică.

13. Protecţia datelor

 SmartGifts.ro foloseşte datele personale ale clientului în scopuri corespunzătoare şi în conformitate cu reglementările legale. Datelor cu caracter personal cerute (de exemplu nume, adresa e-mail, adresa poştală, detalii bancare) pentru a comanda produsele sunt utilizate de către SmartGifts.ro pentru împlinirea şi gestionarea contractului. Aceste date sunt tratate confidenţial de către SmartGifts.ro şi nu sunt acordate niciunei părţi terţe care nu este vitală pentru comandă, livrare şi modalitate de plată. Clientul va avea dreptul de acces la informaţiile cu privire la datele lor cu caracter personal salvate de SmartGifts.ro. În plus, clientul are dreptul la corectarea de date incorecte, precum şi blocarea şi ştergerea datelor lui personale, în măsura în care nu există nici o obligaţie legală de a păstra astfel de date.

  14. Locul de Jurisdicţie - Locul de împlinire - Alegerea din Legea

 (1) Locul incheierii si executarii contractului pentru toate serviciile este locul de desfăşurare a activităţii SmartGifts.ro.
 (3) orice litigiu legat de interpretarea, executarea, anularea, reziliera/rezolutiunea contractului dintre client si SmartGifts.ro precum si orice litigiu ce decurge din activitatea Smartgifts.ro se va judecata de instantele competente din Sibiu, Romania, dupa legea romana.
(4) În cazul în care prevederile individuale ale acestor termeni generali şi condiţii de utilizare sunt ineficiente sau se opun reglementărilor legale, restul de acord rămâne neafectat.
Termeni şi Condiţii Generale de utilizare a modelelor proprii pe platforma SmartGifts.ro

 

1. Obiectul şi realizarea acordului de utilizare
(1) Termenii şi condiţiile generale ale SC Print Ideea SRL reglementează supunerea pentru aprobare şi utilizare a design-urilor, pe care proprietarul drepturilor de utilizare, numit în continuare „parte contractantă", le pune la dispoziţia reţelei-pieţei de design SmartGifts.ro
Termenul de "design", definit astfel de aceşti termeni şi condiţii generale cuprinde toate desenele sau design-urile prezentabile din punct de vedere vizual, pentru care partea contractantă a cerut drepturi de autor. Acestea pot include, de asemenea, mărci comerciale înregistrate cu brevete sau mărci înregistrate a altor autorităţi, în măsura în care partea contractantă are dreptul exclusiv ca proprietar al mărcii comerciale şi / sau licenţiatul al acesteia (pentru mai multe informaţii cu privire la deţinerea legală a se vedea 5.1). Schiţe după un text sau model original, adică cuprins de mărci înregistrate astfel cum sunt definite de legile copyrightului, nu constituie un design şi nu pot fi utilizate de către SmartGifts.ro pe baza acestor termeni şi condiţii generale.
(2) Un acord cu privire la utilizarea unui desen se încheie între SmartGifts.ro şi partea contractantă în modul următor:
Ca parte a înregistrării on-line pe site-ul SmartGifts.ro, partea contractantă se oferă să încheie un acord de utilizare pentru design-uri, în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale. Acest lucru permite părţii contractante de a trimite desene pe piaţă, prin intermediul contului de utilizator. Acordul de utilizare intră în vigoare de îndată ce SC Print Ideea SRL a revizuit oferta în cauză şi a declarat acceptarea sa părţii contractante prin e-mail sau pentru diseminarea designurilor sale pe piaţă.

 

2. Licenţă
(1) SC Print Ideea SRL, parte contractantă acordă dreptul de a utiliza design-ul prezentat cu o ofertă de a încheia un acord de utilizare în funcţie de 1.2 în fiecare caz, cu precădere de a publica, de a reproduce şi / sau a eticheta produsele SC Print Ideea SRL cu designul părţii contractante, precum şi de a publica, reproduce, oferi şi distribui produsele etichetate astfel (denumite în continuare "produse contractuale").
SC Print Ideea SRL are de asemenea, dreptul de a utiliza design-urile şi denumirile de pe materialul de ambalare în scopuri de publicitate şi de a le promova în mod activ.
Licenţa poate fi individualizată, în cadrul opţiunilor tehnice deschise de SC Print Ideea SRL, poate fi schimbată în special, dimensiunea şi culoarea proiectului. Clauzele 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător pentru design-urile şi modelele individualizate.
(2) Acordarea de drepturi de utilizare în avantajul SC Print Ideea SRL în funcţie de 2.1 are loc "non exclusiv", la nivel regional şi pentru o perioadă nelimitată de timp până la anularea acordului de utilizare de către una dintre cele două părţi contractante în conformitate cu punctul 8.
(3) Odată cu acordarea drepturilor de utilizare, în conformitate cu 2.1, SC Print Ideea SRL obţine, de asemenea, dreptul de a emite sub-licenţe, în fiecare caz. SC Print Ideea SRL are, aşadar, în special dreptul de a utiliza designul părţii contractante pe platforma SmartGifts.ro sau de a permite părţilor sale contractante şi clienţilor de a utiliza design-urile potrivit acestor termeni şi condiţii generale.

3. Dispoziţii de exercitare a licenţei
Realizarea unui acord de utilizare, în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale nu înseamnă că partea contractantă dobândeşte o cerere pentru a avea design-ul prezentat publicat pe piaţă şi / sau într-un magazin partener al SmartGifts.ro. SC Print Ideea SRL are dreptul în orice moment de a preveni şi / sau de a interzice publicarea unui desen, la discreţia sa. Acest lucru se aplică, în special, dacă există îndoieli privind autorizarea părţii contractante de a de utiliza un anumit design şi / sau creanţele sunt urmărite de către terţe părţi, având drept consecinţă faptul că drepturile protejate sau alte drepturi ale terţelor părţi sunt sau ar putea fi încălcate de utilizarea design-ului. Acelaşi lucru se aplică în cazul în care publicarea şi / sau utilizarea proiectului ar putea încălca alte reglementări legale.

4. Taxele de licenţă (Comisioane) / Proceduri de plată
(1) În calitatea sa de licenţiat al părţii contractante SC Print Ideea SRL este obligat să plătească o taxă de licenţă pentru utilizarea unui desen sau model în valoare de 5 lei. Comisionul este calculat pe baza câştigurilor realizate de SC Print Ideea SRL la vânzarea fiecărui produs cu un design al părţii contractante. Comisionul include TVA, taxa pe valoarea adăugată, la cota în vigoare (a se vedea, de asemenea, 4.5).
(2) Vânzările sunt determinate de preţul de vânzare net care este facturat de către clienţii SC Print Ideea SRL, după deducerea costurile suportate pentru ambalare, transport şi asigurări, precum şi a altor taxe legale. În mod legitim, mărfurile returnate sau mărfurile neplătite vor fi deduse din vânzări.
(3) În orice moment, SC Print Ideea SRL are dreptul de a redefini preţul de bază pentru produsul respectiv, la discreţia sa, precum şi comisionul pentru magazinele partenere în functie de acordul contractual cu partenerul magazinului respectiv.
(4) Comisioanele sunt calculate şi plătite părţii contractante la fiecare 15 ale lunii. În cazul în care comisionele ajung să depăşească suma de 400 de lei – TVA inclus, proprietarul magazinului are dreptul să solicite plata comisionului anticipat.
Persoane fizice: La plata comisionului către proprietarul magazinului, din valoarea acumulată, 16% din sumă va fi scăzut pentru impozit.
PFA, Asociaţii, Firme: Proprietarul magazinului trebuie să elibereze factură fiscală către Smartgifts.ro pe suma acumulată în contul magazinului.
În versiunea de faţă am stabilit un sistem variabil de comisionare a produselor din magazine, în funcţie de preţul expus. Profitul minim per produs este de 5 Lei – TVA inclus (care se acordă din preţul de bază al produsului) iar cel maxim de 9 Lei – TVA inclus (dacă selectaţi preţul maxim al produsului).
Modalitatea de plată aleasă rămâne la latitudinea SmartGifts.ro.
(5) Partea contractantă este responsabilă pentru informarea SC Print Ideea SRL cu furnizarea detealiilor sale bancare valide. Parte contractantă este responsabilă pentru orice transmitere de date false.
(6) Dreptul părţii contractante de a primi plata unui comision apare, de asemenea, în cazul în care un client SC Print Ideea SRL alege mai multe desene diferite de la părţile contractante pentru un singur produs. În acest caz, fiecare parte contractantă a SC Print Ideea SRL primeşte drepturi de autor (comision).

5. Protejarea drepturilor părţilor terţe
(1) Partea contractantă garantează faptul că design-ul - prevăzut pentru utilizarea pe platforma online a SC Print Ideea SRL în conformitate cu termenii şi condiţiile generale - a fost creat de ei şi / sau că sunt proprietarii tuturor drepturilor de utilizare, cu precădere a dreptului de autor şi de design asupra mărcii comerciale. Partea contractantă asigură că are drepturile de utilizare cerute de SC Print Ideea SRL conform acestor termeni şi condiţii generale.
(2) Partea contractantă asigură că aceasta nu ştie de drepturi ale părţilor terţe care ar putea contrveni utilizării design-urilor de către SC Print Ideea SRL în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale.
(3) Partea contractantă asigură că designul respectiv prevăzut pentru a fi utilizat este în acord şi cu alte reglementări legale, în special dispoziţiile referitoare la protecţia minorilor şi nu încalcă legea penală.
(4) În cazul în care părţile terţe susţin că s-a produs o încălcare a drepturilor lor care rezultă din utilizarea unui design al părţii contractante, SC Print Ideea SRL îşi rezervă dreptul de a refuza plata comisioanelor, până la clarificarea finală a litigiului.
(5) În cazul în care design-ul, care a fost licenţiat de către părţile contractante, este folosit pe nedrept sau în mod evident deturnat atunci, în opinia SC Print Ideea SRL părţile vor decide de comun acord cu privire la măsurile ce trebuie luate în ceea ce priveşte urmărirea penală.

6. Răspundere / Limitarea răspunderii
(1) Partea contractantă este răspunzătoare faţă de SC Print Ideea SRL pentru toate pagubele suferite prin utilizarea designului, care a fost licenţiat de către partea contractantă în conformitate cu termenii şi condiţiile generale, în special, publicarea şi reproducerea, atunci când acest lucru încalcă drepturile părţilor terţe şi / sau încalcă alte reglementări legale.
(2) Această răspundere a părţii contractante include toate costurile suportate de SC Print Ideea SRL sub formă de cheltuieli juridice, precum şi costurile şi plăţile de compensare atribuite în instanţă împotriva SC Print Ideea SRL care rezultă din utilizarea design-urilor parţii contractante. Partea contractantă se obligă să elibereze SC Print Ideea SRL de toate costurile menţionate anterior şi cererile de daune.
(3) Datoria SC Print Ideea SRL faţă de părţile contractante, indiferent de motivul legale este definită după cum urmează:
SC Print Ideea SRL îşi asumă răspunderea în cazul în care partea contractantă consideră că alegaţiile se bazează pe răutate, intenţie, sunt produsul neglijenţei grave sau a încălcării unui drept contractual al SC Print Ideea SRL. Cu toate acestea, SC Print Ideea SRL nu poate fi trasă la răspundere în cazurile de neglijenţă uşoară.
Dacă partea contractantă este un antreprenor, adică, o persoană fizică sau juridică, sau un parteneriat, la încheierea unei tranzacţii în exercitarea profesiei lor comerciale sau profesionale independente, atunci sunt valabile şi următoarele:
În măsura în care SmartGifts.ro a fost acuzat de comportament neglijent, răspunderea este limitată la daune previzibile ce apar de obicei. Răspunderea SC Print Ideea SRL rămâne în continuare aceeaşi în cazul deteriorării personale, în conformitate cu legea.

7. Protecţia datelor
SC Print Ideea SRL se obligă să utilizeze numai datele personale ale părţii contractante care au fost date de înregistrare şi de încheierea contractului în conformitate cu termenii şi condiţiile generale. SC Print Ideea SRL se angajează să respecte legile în vigoare privind confidenţialitatea şi protecţia datelor.

8. Durata / Notificare de reziliere
(1) Acordul dintre SC Print Ideea SRL şi partea contractantă se încheie pe baza acestor termeni şi condiţii generale pentru o perioadă de timp nedeterminată.
(2) Acest acord se reziliază, după ce una dintre părţi a dat un preaviz de două săptămâni, în scris, fără a fi nevoie de motivare, la sfârşitul unei luni calendaristice (vezi 10.3). În ceea ce priveşte perioada de preaviz menţionateă anterior, ambele părţi au dreptul de a şterge desenele de pe piaţă în orice moment. În măsura în care design-ul în cauză a fost preluat de către alţi parteneri SC Print Ideea SRL sub formă de sub-licente (vezi 2.3), design-ul în cauză se elimină din magazinele online, în cadrul perioadei de preaviz menţionate mai sus.
(3) Dreptul oricărei părţi de a denunţa prezentul acord pentru un motiv important, dacă este necesar, cu efect imediat, rămâne neafectată. Un exepmplu ar fi cazul în care una dintre părţi încalcă obligaţiile asumate în temeiul acestor termeni şi condiţii generale şi nu rectifică problema după ce a fost solicitat să facă acest lucru de către cealaltă parte într-un termen rezonabil. În plus, un motiv important există în cazul în care partea contractantă susţine un design a cărui utilizare, în conformitate cu reglementările din aceşti termeni şi condiţii generale încalcă drepturile terţilor, în special drepturile personale sau pe cele comerciale protejate sau alte reglementări legale pentru protecţia terţilor, de exemplu, legi pentru protecţia minorilor.
(4) În caz de anulare a colaborării SC Print Ideea SRL şterge design-urile părţii contractante de pe piaţă în termen de trei zile lucrătoare. În măsura în care designul a fost preluat de către partenerii SC Print Ideea SRL, acesta trebuie să fie şters în termen de 14 zile de la preaviz (vezi 8.2). Comenzile care implică utilizarea designurilor, care sunt primite de către SC Print Ideea SRL înainte ca perioada de preaviz să fi expirat vor fi pe deplin executate. SC Print Ideea SRL va prezenta un decont final părţii contractante pentru toate comisioanele în conformitate cu 4 până la data încetării contractului.

9. Reconvenţionarea
SC Print Ideea SRL permite reconvenţionarea pentru a compensa pretenţiile părţii contractante, cu propriile reconvenţionale, în măsura în care cererea a fost evaluată ca fiind eficientă. O diferenţă până la pretenţiile reconvenţionale ale SC Print Ideea SRL din partea contractantă este admisibilă numai după consultarea prealabilă cu SC Print Ideea SRL şi, în măsura în care cererea reconvenţională a fost evaluată ca fiind absolută, acceptată sau necontestată.
Acest lucru se aplică şi analog pentru afirmarea drepturilor de retenţie de către partea contractantă.

10. Prevederi finale
(1) Furnizare serviciilor SC Print Ideea SRL se face exclusiv în conformitate cu termenii şi condiţiile generale ale SC Print Ideea SRL. Aplicarea termenilor şi condiţiilor generale de către partea contractantă este în mod explicit opusă.
(2) Amendamente la prezentul acord necesită formă scrisă. SC Print Ideea SRL va publica orice modificare a acestor termeni şi conditii generale pe SmartGifts.ro şi va informa părţile contractante prin e-mail. În măsura în care o parte contractantă continuă să ofere modele pentru utilizarea expirată după ce a primit notificarea, modificările sunt considerate ca fiind aprobate în mod tacit.
(3) În conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale, o formă scrisă este o declaraţie prin fax, scrisori şi e-mail. În cazul în care o astfel de declaraţie, se adresează SmartGifts.ro prin e-mail, vă rugăm să trimiteţi la: office@SmartGifts.ro
(4) Ambele părţi sunt de acord că toate drepturile şi obligaţiile acestor termeni şi condiţii generale care sunt supuse legii române.
(5) În cazul în care apar litigii din sau în legătură cu aceşti termeni şi condiţii generale, acestea vor fi exclusiv de competenţa instanţelor judecătoreşti, în măsura în care partea contractantă este un comerciant.
(6) În cazul în care una sau mai multe dispoziţii ale acestor termeni şi condiţii generale nu sunt valabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase.

 

Termeni şi Condiţii Generale de instituire a unui parteneriat
Termeni şi condiţii de utilizare a platformei pentru proprietarii de magazine partenere

Preambul

Stabilirea termenilor şi condiţiilor de deschidere a unui magazin partener în funcţie de oferta online a SC Print Ideea SRL, parte contractantă, reprezentată de Alexandru Anca, str Turismului Nr. 4, 550020 Sibiu, România, denumită în continuare "SmartGifts.ro" se face după cum urmează:

1. Obiectul acordului

(1) Proprietarii de magazine partenere se obligă să plaseaze unul sau mai multe desene ori modele de imprimare de pe SmartGifts.ro pe site-ul lor, inclusiv anunţuri electronice, plasate de SmartGifts.ro în el. În schimb, proprietarul magazinului - în loc de o remuneraţie fixă - primeşte un profit-comision variabil în conformitate cu articolul 5 din prezentul acord care rezultă din vânzarea de produse SmartGifts.ro prin intermediul modulului de magazin partener.
(2) Produsele SmartGifts.ro sunt produse oferite spre vânzare de către SmartGifts.ro şi, după caz, sunt imprimate cu modele furnizate de SmartGifts.ro, proprietarul magazinului sau clientul final (încele ce urmează, de asemenea, menţionate ca produse).

2. Drepturi de autor asupra desenelor şi modelelor print / acordarea drepturilor de utilizare
(1) În fiecare caz, proprietarii de magazine SmartGifts.ro ne acordă dreptul de a folosi designurile încărcate în baza ofertei în conformitate cu 1 (2), mai precis dreptul de a publica, reproduce şi / sau produce produse cu eticheta de la SmartGifts.ro designul părţii contractante şi de a publica, reproduce, oferi şi distribui produse etichetate astfel.
(2) Acordarea de drepturi de utilizare în avantajul SmartGifts.ro conform 2 (1) are loc non-exclusiv, la nivel regional nelimitat şi pentru o perioadă nelimitată de timp până la anularea acordului de către una dintre cele două părţi contractante în conformitate cu punctul 11.
(3) Posibilele drepturile de autor sau alte drepturi conexe la un print design furnizat de către proprietarul magazinului rămân proprietarului magazinului. SmartGifts.ro nu are dreptul de a distribui, design-urile proprietarilor, în magazine proprii, în magazinele părţilor terţe sau prin intermediul altor canale de distribuţie, dacă proprietarul magazinului, nu a fost de acord în mod expres cu acest lucru.
(4) Lui SmartGifts.ro îi este permisă utilizarea design-urilor în scopuri publicitare pe site-ul www.smartgifts.ro ori pentru alte tipuri de publicitate pentru SmartGifts.ro. În astfel de cazuri, SmartGifts.ro garantează legarea numelui designului de cel al magazinului partener căruia îi aparţine.

3. Drepturile părţilor terţe

(1) Proprietarul magazinului partener este singurul responsabil pentru conţinutul (modele de imprimare, imagini de fundal, sloganuri, etc) urcat pe site.
(2) Proprietarul magazinului partener garantează că designul său- furnizat pentru a fi folosit pe SmartGifts.ro este în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale - a fost creat de el şi / sau este proprietarul tuturor drepturilor de utilizarea ale designului, în special în ceea ce priveşte drepturile de mărci comerciale, drepturi de autor şi design. Proprietarul magazinului partener garantează că este titular unic şi exclusiv al drepturilor de utilizare a designurilor pe SmartGifts.ro în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale.
(3) Proprietarul magazinului partener garantează că el nu cunoaşte alte drepturi ale unei terţe părţi care s-ar opune sau ar putea să se opună utilizării design-ului pe platforma SmartGifts.ro conform acestor termeni şi condiţii generale.
(4) Proprietarul magazinului partener asigură că tot conţinutul încărcat în magazinul său este lipsit de drepturi ale unor terţe părţi şi că folosirea lui nu încalcă brevete, licenţe, drepturi de marcă sau alte drepturi ale vreunei posibile terţe părţi.
(5) Partea contractantă asigură că design-urile respective prevăzute pentru a fi utilizate pe SmartGifts.ro sunt, de asemenea, în conformitate cu alte reglementări legale, în special cu reglementările legale cu privire la protecţia minorilor şi nu încalcă interdicţii penale.
(6) În cazul în care terţe părţi susţin că există o încălcare a drepturilor lor care rezultă din utilizarea unui design de către proprietarul magazinului partener, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a refuza drepturi de autor (comisioane) până la clarificarea finală a litigiului.
(7) În cazul în care designul, care a fost licenţiat de către proprietarii magazinului, este folosit pe nedrept sau în mod evident şi voit deturnat, în opinia SmartGifts.ro, atunci părţile vor decide de comun acord cu privire la măsurile ce trebuie luate în ceea ce priveşte statutul magazinului.
(8) Proprietarii magazinelor partenere nu sunt responsabili pentru modele de imprimare oferite de SmartGifts.ro sau furnizate doar o singură dată de către clientul final al magazinului partener (în special personalizare de text).
(9) Proprietarul magazinului partener este obligat să informeze de îndată SmartGifts.ro, în scris, în cazul în care sunt făcute cereri, împotriva sa, în calitate de proprietar al magazinului, ca urmare a încălcării drepturilor unei terţe părţi care rezultă din conţinutul încărcat în magazin.
(10) În cazul în care părţile terţe semnalează către SmartGifts.ro o încălcare a drepturilor lor, atunci este la discreţia exclusivă a SmartGifts.ro eliminarea conţinutului în cauză, parţial sau complet, din magazinul partener.

4. Detalii de contact

(1) În cazul în care proprietarul magazinului partener nu reuşeşte să ofere detalii de contact complete şi informaţii legale, produsele din magazinul lui nu vor fi eliberate pentru vizualizare de către clientul final şi comenzi.
(2) Informaţii eronate în "detaliile de contact" vor duce la o suspendare imediată şi permanentă a magazinului precum şi la reţinerea comisioanelor existente.

5. Plata proprietarului magazinului partener

1) Plata către proprietarul magazinului partener pentru furnizarea desenelor şi modelelor, precum şi pentru plasarea anunţurilor electronice este legată de profit. Proprietarul magazinului primeşte un comision pentru fiecare produs vândut, publicat pe modulul său.
Preţul de produs pentru clientul final constă în preţul de bază al produsului şi costurile de imprimare stabilite de SmartGifts.ro, precum şi comisionul care îi revine proprietarului magazinului.
(2) Valoarea comisionului variază şi poate fi stabilită de către proprietarul magazinului după preferinţe în modulul magazinului său pentru fiecare produs oferit spre vânzare în parte.
(3) SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a efectua modificări la preţul de bază al produselor SmartGifts.ro.
(4) Plata comisionului din vânzări către proprietarul magazinului se va face în data de 15 a fiecărei luni. Suma minimă plătită va fi de 100.00 RON pentru proprietarii de magazine partenere din România. În cazul în care comisionul depăşeşte suma de 400,00 RON, atunci proprietarul magazinului poate solicita plata în orice moment, dar nu mai des decât o dată pe lună. SmartGifts.ro poate decide dacă plata se face prin transfer bancar, paypal, numerar sau cec. Sumele care se află sub pragul minim de încasat sunt plătite după o anulare a tuturor acordurile partenere în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a anulării parteneriatului, în cazul în care nici un acord nou partener nu este încheiat de către proprietarul magazinului în această perioadă.
(5) Persoane fizice: La plata comisionului către proprietarul magazinului, din valoarea acumulată, 16% va fi scăzut pentru impozit.
PFA, Asociaţii, Firme: Proprietarul magazinului trebuie să elibereze factură fiscală către SmartGifts.ro pentru suma acumulată în contul magazinului.

(6) Proprietarul magazinului este responsabil cu furnizarea detaliilor sale curente bancare valide. Proprietarul magazinului va fi tras la răspundere pentru furnizarea de detalii bancare greşite.

6. Embedding-ul magazinelor partenere

(1) Proprietarul magazinului partener poate publica modulul oferit de SmartGifts.ro pe site-ul său; cu toate acestea, nu există nici o obligaţie de a face acest lucru. Acesta este publicat printr-o referinţă electronică ("link-ul"), oferit de SmartGifts.ro, pe care proprietarul magazinului îl încastrează (embed) în site-ul său şi care se referă la magazinul partener al proprietarului. În cazul în care este publicată, proprietarul magazinului se angajează să includă link-ul generat de SmartGifts.ro fără schimbări pe site-ul său. Proprietarului magazinului nu îi este permis, să efectueze nici un fel de modificări care sunt legate de publicitatea electronică a magazinului sau publicarea de termeni şi condiţii generale pentru clientul final.
(2) La cerere, un magazin liber de publicitate poate fi achiziţionat, în schimbul unei taxe lunare.

7. Caracterul confidenţial al contractului cu clienţii finali

(1) Consumatorii care achiziţionează produse prin intermediul modulului de magazin partener sunt clienţii SmartGifts.ro. Un caracter secret independent de contract nu este creat între clienţi şi SmartGifts.ro, care este independent de o posibilă clauză de confidenţialitate între proprietarul magazinului şi clientul care vizitează pagina proprietarului magazinului. Astfel, numai regulile, orientările şi practicile de afaceri ale SmartGifts.ro în ceea ce priveşte comenzile clientului, client service şi vânzarea produselor se aplică faţă de client.
(2) SmartGifts.ro poate schimba liniile directoare şi operaţiunile de afaceri, precum şi de prelucrarea comenzilor în orice moment. Preţurile produselor şi disponibilitatea lor se poate schimba temporar.

8. Solicitări / Cumparare / Ordine de procesare

(1) SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a respinge solicitările şi ordinele care nu îndeplinesc cerinţele stabilite de SmartGifts.ro.
(2) În plus, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a respinge comenzi de la clienţi, care sunt cunoscuţi ca fiind nedemni de credite sau care nu acorda autorizaţia de debit direct.
(3) SmartGifts.ro este responsabil pentru prelucrarea şi executarea tuturor ordinelor. În acest sens, SmartGifts.ro creează formularele de comandă, de exemplu, ordine de plată, execută anulări sau rambursări şi este responsabil pentru serviciul clienţi.

9. Rapoarte Vânzări / Newsletter SmartGifts.ro

(1) SmartGifts.ro va face o înregistrare a vânzărilor efectuate prin intermediul magazinului online şi un rezumat al statisticilor ce va fi pus la dispoziţia operatorului de magazine partenere.
(2) În plus, SmartGifts.ro va trimite magazinului partener informaţii prin e-mail, la intervale neregulate. Aceastea vor include informaţii referitoare la magazinele partenere, modificările la articole şi servicii, în cadrul SmartGifts.ro, rapoarte de serviciu, sfaturi şi idei legate de serviciile SmartGifts.ro, precum şi alte informaţii (inclusiv informaţii despre serviciile şi produsele oferite de terţe părţi). Proprietarul magazinului partener este de acord să primească aceste informaţii.
(3) SmartGifts.ro este în conformitate cu cerinţele din legea română privind protecţia datelor. În particular, datele personale ale nici unuia dintre posesorii de magazine partenere nu vor fi transmise către terţi cu excepţia cazului în care magazinul partener şi-a dat acordul pentru acest lucru sau transferul de date este permis ori necesar de drept. Protecţia datelor SmartGifts.ro va fi, de asemenea, respectată.

10. Răspundere / Limitarea răspunderii

(1) Proprietarul magazinului este răspunzător faţă de SmartGifts.ro pentru toate pagubele suferite de SmartGifts.ro care rezultă din utilizarea design-ului furnizat de către proprietarul magazinului conform acestor termeni şi condiţii generale, în special de publicarea şi reproducerea materialelor, atunci când acest lucru încalcă drepturile terţilor şi / sau încalcă alte reglementări legale.
(2) Această răspundere a proprietarului magazinului partener include toate costurile suportate de SmartGifts.ro sub formă de cheltuieli juridice, precum şi orice costuri şi plăţi compensatorii care pot fi atribuite în instanţă lui SmartGifts.ro, rezultate din folosirea design-ului proprietarului magazinului, sau în măsura în care SmartGifts.ro este inclus în orice tranzacţie. Proprietarul magazinului partener se obligă să elibereze SmartGifts.ro de toate costurile menţionate anterior şi cererile de daune. În astfel de cazuri, SmartGifts.ro are dreptul să primească o plată în avans de la proprietarul magazinlui partener echivalentă cu valoarea cheltuielilor de apărare estimate.
(3) Răspunderea SmartGifts.ro faţă de proprietarul magazinului, indiferent de motivele legale este definită după cum urmează:
SmartGifts.ro este responsabil în condiţiile în care proprietarul magazinului partener afirmă că alegaţiile se bazează pe răutate, intenţie, sunt datorate neglijenţei grave sau încălcării obligaţiilor contractuale din partea SmartGifts.ro, a angajaţilor executivi sau agenţilor. Cu toate acestea, SmartGifts.ro nu poate fi tras la răspundere în cazurile de neglijenţă uşoară.
(4) În cazul în care proprietarul magazinului partener este un antreprenor, adică, o persoană fizică sau juridică, sau un parteneriat încorporat / care, la încheierea unei tranzacţii de acte juridice procede în exercitarea profesiei sale comerciale sau profesionale independente, atunci sunt, de asemenea, valabile următoarele:
În măsura în care SmartGifts.ro a fost acuzat de comportament neglijent, răspunderea este limitată la daune previzibile ce apar de obicei.
(5) Răspunderea SmartGifts.ro rămâne în continuare aceeaşi în cazul deteriorării personale, în conformitate cu legea.

11. Perioada de valabilitate / Anularea

Acest acord a fost încheiat pentru o perioadă nelimitată de timp şi poate fi anulat de către una dintre părţi, în orice moment, fără aderarea la perioada de anulare.

12. Modificările dispoziţiilor

(1) Modificările din prezentul acord trebuie să fie în scris. SmartGifts.ro va publica eventualele modificări ale acestor termeni şi condiţii generale pe www.smartgifts.ro, website-ul propriu, şi se obligă să informeze proprietarii magazinelor partenere de acestea via e-mail. În ceea ce priveşte un proprietar de magazin partener acesta continuă să ofere modelele sale spre utilizare, după o astfel de notificare, apoi modificările sunt considerate ca fiind aprobate în mod tacit.
(2) În conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale, o formă scrisă este o declaraţie prin fax, scrisori şi e-mail. În cazul în care o astfel de declaraţie, se adresează SmartGifts.ro prin e-mail, vă rugăm să o trimiteţi la: office@smartgifts.ro.
(3) Pentru a clarifica, s-a convenit că o astfel de schimbare nu afectează alte drepturi şi obligaţii din articolele acestui acord şi nici tarife practicate perioade lungi, în dezavantajul proprietarului magazinlui partener. În cazul în care proprietarul magazinului nu este de acord cu o modificare făcută, o notificare de anulare este posibilă în orice moment.

13. Locul de Jurisdictie - Locul de împlinire - Alegerea din Legea

(1) Locul de împlinire pentru toate serviciile este locul de desfăşurare a activităţii SmartGifts.ro şi anume Sibiu, România.
(2) În ceea ce priveşte proprietarul magazinului partener acesta este un comerciant, în conformitate cu Codul Comercial din România, o persoană juridică de drept public sau fond special de drept public, cu Sibiul ca loc de competenţa generală. În acest caz, SmartGifts.ro are, de asemenea, dreptul de a acţiona în judecată proprietarul magazinului, în conformitate cu avizul SmartGifts.ro. Acelaşi lucru se aplică în cazul în care proprietarul magazinului partener nu are locul său de competenţă generală în România, mută locul său de reşedinţă sau are reşedinţa obişnuită în străinătate după încheierea acordului, sau locul său de reşedinţă sau de şedere obişnuită este cunoscut la data depunerii unei de acţiune.
(3) În conformitate cu termenii şi condiţiile generale în care acordul este exclusiv sub rezerva dreptului Republicii Române. Recurgerea la Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vanzarea Internatională de Bunuri este exclusă. În ceea ce priveşte proprietarul magazinului partener acesta este un consumator din punct de vedere al Codului civil român şi este, în general, cu reşedinţa în România, reglementările obligatorii din această ţară nu sunt afectate.
(4) În cazul în care prevederile individuale ale acestor termeni generali şi condiţii sunt ineficiente sau se opun reglementărilor legale, restul de acord rămâne neafectat.

 

Acorduri suplimentare pentru promovarea contului de la standard la premium

Următoarele acorduri reglementează relaţia contractuală dintre SC Print Ideea SRL, reprezentată de către Alexandru Anca, str Turismului Nr. 4, 550020 Sibiu, România, denumită în continuare "SmartGifts.ro" (înregistrată în Registrul Comerţului sub numărulRO 26275960), denumită în continuare "SmartGifts.ro", şi partenerul contractual (denumit în continuare "Utilizator de cont Premium") în ceea ce priveşte achiziţionarea de aşa-numite "Conturi Premium", în domeniul online de activitate SmartGifts.ro.
1. Conturi Premium
Userul are posibilitatea de a achiziţiona un statut de membru privilegiat. Calitatea de utilizator al unui cont premium precum şi alte drepturi şi obligaţii reciproce care decurg din calitatea de membru privilegiat sunt rezultatul următoarelor condiţii şi termeni. SmartGifts.ro acordă unui utilizator de cont premium funcţii suplimentare pentru magazinul lui partener, în contul său de utilizator. (vezi articolele 4 şi 5 "Funcţii premium" şi "Designer SmartGifts.ro").
2. Valabilitatea Magazinelor partenere
Perioada de valabilitate a magazinelor partenere SmartGifts.ro nu este afectată de încheierea unui cont premium.
3. Deschiderea unui cont Premium
(1) Oferta SmartGifts.ro prezentă pe site care oferă posibilitatea de a upgrada la un cont premium nu are caracter obligatoriu.
(2) Prin completarea şi trimiterea formularul de comandă, a contului premium, în domeniul de aplicare al SmartGifts.ro, utilizatorul se obligă spre încheierea unuicontract pentru cont premium. Înainte de a trimite efectiv formularul de comandă, clientul are posibilitatea de a verifica faptul  corectitudinea datelor furnizate iar dacă este necesar acestea pot fi editate.
(3) În replică, SmartGifts.ro trimite o confirmare a comenzii prin e-mail proprietarului de magazin partener care a comandat contul premium. Confirmarea de comanda nu reprezintă acceptarea ofertei ci are scop stric informativ.
(4) Acordul se materializează doar atunci când SmartGifts.ro activează funcţiile premium sau anunţă utilizatorul premium într-un e-mail că oferta sa a fost acceptată. Detalii cu privire la ordine pot fi, de asemenea, vizualizate online, în profilul de utilizator de sub "Comenzi" pe www.SmartGifts.ro.
4. Funcţii premium
(1) Utilizatorul contului premium decide dacă să permită reduceri la consumatorii finali din magazinul lor în ordine depăşesc o anumită valoare. Acumularea de discount este predeterminat de SmartGifts.ro. În cazul în care utilizatorul contului premium are mai multe magazine, atunci discountul este valabil numai pentru unul din magazinele proprietarulul contului premium. În scopul de a garanta admisibilitate juridică, în special în ceea ce priveşte dispoziţiile concurenţei şi a legislaţiei privind protecţia consumatorilor, utilizatorul premium are exclusivitate de a adera la specificaţiile tehnice ale SmartGifts.ro.
(2) Utilizatorul de cont premium poate încărca până la 20 de vectori sau grafice pe zi pe serverul SmartGifts.ro şi să le utilizeze pentru magazinul lor.
(3) Mai multe magazine premium pot fi administrate prin intermediul unui singur cont de utilizator sau, după caz, prin intermediul unuia conectare.
(4) Facturi şi note de livrare, care se adresează clienţilor SmartGifts.ro utilizatori de conturi premium, pot fi individualizatecu logo-ul utilizatorului. SmartGifts.ro este menţionată doar pe facturi şi note de livrare în calitate de parte contractantă executivă.
(5) Utilizatorul contului premium poate declara pe produse individuale oferte speciale, atunci când preţul vechi produsul este afişat ca "barat". În scopul de a garanta admisibilitate juridice, în special în ceea ce priveşte dispoziţiile concurenţei şi a legislaţiei privind protecţia consumatorilor, utilizatorul premium are exclusivitate de a adera la specificaţiile tehnice ale SmartGifts.ro.
5. Designerul SmartGifts.ro
 (1) Utilizatorul contului premium poate înfiinţa şi folosi până la trei designeri SmartGifts.ro (denumit în continuare "designer"). Designeri sunt magazine ale utilizatorului de cont premium SmartGifts.ro, care sunt prezentate într-un mod special. Clientul final poate, creea variaţii de produse, prin intermediul designer-ului, cu desene şi personalizare de text, în conformitate cu specificaţiile tehnice. Pentru proiectare şi funcţiile designer următoarele paragrafe sunt valide:
(2) Este posibil de a păstra toate produsele deja create atunci când un magazin se face upgrade de magazin.
 (3) Utilizatorul contului premium poate decide dacă, ar trebui să fie afişate ca elemente ale designerului, coşul de cumpărături şi / sau caseta de stil liber. Un individ grafic poate fi integrat în designer prin intermediul casetei de stil liber, în conformitate cu specificaţiile tehnice.
 Orice altă suplimentare grafică la design-ul coşului de cumpărături şi casetei de stil liber este imposibilă.
 (4) Utilizatorul contului premium poate alege culoarea, fontul şi numele designer-ului. Orice alte suplimentări, în special în grafice sau ajustări ale proiectantului sunt imposibile.
(5) Preţurile afişate clientului final SmartGifts.ro sunt valabile pentru produsele care sunt comandate printr-un designer. Atunci când comenzile sunt plasate în designerul lor, utilizatorii de conturi premium primesc un comision de aproximativ 20% din preţul net. Utilizatorii conturilor premiu nu pot determina comisioane individuale pentru produse.
(6) Utilizatorul contului premium poate adopta categoriile SmartGifts.ro de proiectare în designer-ul lor dar nu poate selecta categoriile individuale de design SmartGifts.ro. Utilizatorul contului premium decide dacă clienţii finali pot încărca modele în proiectantul său şi modifica sau adăuga elemente design-ului său.
(7) În plus, este posibilă şi creearea de design-uri proprii şi categorii de produse, precum şi o selecţie individuală de categorii de produse sau tipuri de designuri.
(8) Utilizatorii conturilor premium pot determina un produs de început pentru fiecare dintre designeri lor.
(9) Posibilităţile pentru utilizatorii de conturi premium conform  alin 4 (1) - (4) sunt valabile pentru design-urile corespunzătoare.
6. Încastrarea designerului SmartGifts.ro de către utilizatorul contului premium
 Utilizatorul contului premium poate publica designer-ul oferit de SmartGifts.ro pe site-ul lor; cu toate acestea, nu există nici o obligaţie de a face acest lucru. Acesta este publicat printr-o referinţă electronică ("link-ul"), de către SmartGifts.ro, pentru ca utilizatorul contului premium să poată încastra magazinul în site-ul lui. În cazul în care este publicată, utilizatorul contului premium se angajează să includă link-ul generat de SmartGifts.ro fără nici o modificare pe site-ul lor. Utilizatorului contului premium nu este permisă efectuarea de modificări care afectează publicarea, termenii şi condiţiile generale pentru clienţii finali.

7. Costuri/ Plă
ţi
(1) Costul contului premium depinde de durata contractului, care este selectată de utilizatorul contului în cadrul procesului de care dispun, în conformitate cu  3. Costurile pentru utilizatorii conturilor premium vor fi afişate înaintea plasării ordinii. Costurile pot fi consultate pe www.smartgifts.ro
 (2) Plata va fi efectuată în funcţie de alegerea utilizatorului, fie prin debit direct, card de credit, plata în avans sau alte metode de plată oferite.
(3) În cazul în care metoda de plată aleasă de către utilizatorul contului premium este non-realizabilă, în ciuda execuției contractuale din partea SmartGifts.ro, cu precădere dacă un debit direct din contul de utilizator premium nu este posibil din cauza lipsei de fonduri sau furnizării de informaţii eronate, atunci utilizatorul contului premium trebuie să ramburseze orice costuri suplimentare suportate de către SmartGifts.ro sau terţ care a efectuat tranzacţia.
(4) SmartGifts.ro are dreptul să facă uz de terţe părţi de încredere pentru manipularea plăţilor:
a) Dacă este vorba de un caz de neplată din partea utilizatorului contului premium, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a contracta o agenţie de colectare de debite şi de a opera transferul de date cu caracter personal necesare pentru procesarea plăţilor către acest tip de părţi terţe.
b) În caz de intervenţie a părţilor terţe în tranzacţia de plată, atunci plata în legătură cu SmartGifts.ro nu se admite ca realizată decât în cazul în care suma a fost furnizată prin contract de către terţ în aşa fel încât partea terţă poate dispune de ea după cum consideră de cuviinţă.
8. Durata contractului / Anulare
(1) Durata contului premium în funcţie de alegerea utilizatorului a fost făcută pentru o perioadă corespunzătoare cu 7 alin (1) şi se încheie în mod automat la expirarea acestei perioade. O prelungire a acestui acord este posibilă în conformitate cu 3.
 (2) Pe durata contractului ambele părţi renunţă la dreptul la o încetare cu un preaviz.
9. Garanţia
(1) Pentru serviciile deficitare dispoziţiile legale sunt în efect.
(2) Comunicarea de date prin intermediul internetului, având în vedere stadiul actual al tehnologiei, nu poate fi garantată ca fiind ireproşabilă şi / sau disponibilă în orice moment. Astfel, SmartGifts.ro nu este răspunzător pentru disponibilitatea continuă şi neîntreruptă a ofertei on-line.
10. Dreptul de anulare
(1) Dreptul de anulare. Dacă sunteţi un consumator, în sensul Codului civil român, puteţi retrage declaraţia dumneavoastră contractuală, în termen de două săptămâni, în scris (de exemplu, prin scrisoare, fax sau e-mail), fără precizarea un motiv. Termenul curge de la data primirii acestei instrucţiuni în scris, dar nu înainte de încheierea contractului şi, de asemenea, nu înainte de aş fi îndeplinit obligaţiile de furnizare a informaţiilor conform codului, precum şi obligaţiile noastre, în conformitate cu codul. Pentru a respecta termenul limită de anulare este suficient a trimite un aviz de anulare în timp util.
Avizul de anulare trebuie să fie adresat:
SC Print Ideea SRL
Turismului 4, Sibiu,
Cod Poştal 550020
România
sau prin fax la: 0369101507
sau prin e-mail la: office@smartgifts.ro
(2) Consecinţe cu privire la anularea contului premium. În cazul unei anulări eficiente, fiecare parte va reveni părţii de drept, alte beneficii primite şi orice beneficii implicate trebuie emise (de exemplu, dobânda). Dacă nu se poate întoarce beneficiul primit în întregime sau în parte, ori se poate întoarce numai într-o condiţie afectată, vor trebui plătite despăgubiri pentru valoarea sa în această privinţă. Obligaţiile de a efectua plăţi trebuie să fie îndeplinite în termen de 30 de zile. Termenul începe în momentul în care trimiteţi observaţiile dumneavoastră de anulare sau elementul sine; pentru noi, ea începe din momentul în care am primit-o.
(3) Instrucţiuni speciale. În cazul prestării unui serviciu, dreptul dumneavoastră de a rezilia contractul expiră prematur în cazul în care SmartGifts.ro a început să pună în aplicare serviciul înainte de sfârşitul perioadei de reziliere cu acordul expres al dumneavoastră dat de iniţierea serviciului.
Sfârşitul instrucţiunilor de anulare.
11. Răspunderea, limitarea răspunderii şi eliberarea de răspundere
 (1) Utilizatorul de conturi premium se obligă să nu încălce drepturile unei terţe părţi şi să respecte legile valabile în momentul proiectării magazinului lor în calitate de utilizator premium. Oferta, din magazinul lor premium trebuie să fie legală, în special cu privire la prevederile de concurenţă şi a legilor de protecţie a consumatorului (de exemplu, regulamentul cu privire la divulgarea de informaţii confidenţiale). Dacă nu, ei pot fi traşi la răspundere. În ceea ce priveşte acest lucru, utilizatorul contului premium se obligă, de asemenea, să respecte în mod exclusiv specificaţiile tehnice ale SmartGifts.ro.
(2) Utilizatorul contului premium este responsabil pentru toate pagubele suferite de SmartGifts.ro care rezultă din utilizarea de către designer-ul SmartGifts.ro alocat conturilor premium atunci când acest lucru încalcă drepturile unei terţe părţi şi / sau încalcă alte reglementări legale.
 (3) Această răspundere a utilizatorului de cont premium include toate costurile suportate de SmartGifts.ro sub formă de cheltuieli juridice, precum şi orice costuri şi de plăţi compensatorii care pot fi atribuite în instanţă SmartGifts.ro sau în măsura în care, SmartGifts.ro e inclus în orice tranzacţie. Utilizatorul de cont premium se obligă să elibereze SmartGifts.ro de toate costurile menţionate anterior şi cererile de daune. În acest caz, SmartGifts.ro are dreptul să primească o plată în avans din partea utilizatorului contului premium echivalent cu valoarea cheltuielilor estimate de apărare.
 (4) O datorie a SmartGifts.ro faţă de utilizatorul contului premium, indiferent de baza juridică este definită după cum urmează:
SmartGifts.ro este răspunzătoare, cu condiţia ca utilizatorul contului premium să afirme şi probeze că alegaţiile care se bazează pe răutate, intenţie, sunt rezutat al neglijenţei grave sau a încălcării obligaţiilor contractuale din partea SmartGifts.ro, a angajaţilor executivi sau agentilor. Cu toate acestea, SmartGifts.ro nu poate fi trasă la răspundere în cazurile de neglijenţă uşoare.
(5) În cazul în care utilizatorul de cont premium este un antreprenor, adică, o persoană fizică sau juridică, sau un parteneriat care a încorporat, la încheierea unei tranzacţii de acte juridice, în exercitarea profesiei lor comerciale sau profesionale independente, atunci următoarele sunt valabile:
În cazul în care SmartGifts.ro a fost acuzat de comportament neglijent, răspunderea este limitată la cele previzibile, daune care apar de obicei.
(6) Răspunderea SmartGifts.ro pentru deteriorări personale rămâne în continuare neafectată.

12. Modificarea Condiţiilor
(1) Modificările din prezentul acord trebuie să fie în scris. SmartGifts.ro va publica eventualele modificări ale prezentului acord pe www.SmartGifts.ro website-ul propriu, şi va informa utilizatorul contului premium prin e-mail. În ceea ce priveşte un utilizator de cont premium acesta continuă să ofere modele de utilizare, după o astfel de notificare, apoi modificările sunt considerate ca fiind aprobate în mod tacit.
 (2) În conformitate cu aceşti termeni şi condiţii generale, o formă scrisă este o declaraţie prin fax, scrisori şi e-mail. În cazul în care o astfel de declaraţie, se adresează SmartGifts.ro prin e-mail, vă rugăm să-l trimiteţi la office@smartgifts.ro
 (3) Pentru a clarifica, s-a convenit că o astfel de schimbare nu afectează nici alte drepturi şi obligaţii stipulate în acest acord, şi nici nu afectează preţuri convenite, în dezavantajul utilizatorului de cont premium.
(4) În cazul în care utilizatorul de cont premium nu este de acord cu o modificare făcută, o anulare fără notificare este posibilă în orice moment. În acest caz, plăţile efectuate în avans pentru calitatea de membru premium vor fi rambursate.
 13. Locul de Jurisdicţie - Locul de împlinire - Alegerea din Legea
(1) Locul de împlinire pentru toate serviciile este locul de desfăşurare a activităţii SmartGifts.ro si anume la Sibiu.
(2) În ceea ce priveşte utilizatorul contului premium acesta este un comerciant, în conformitate cu Codul Comercial din România, o persoană juridică de drept public sau fond special de drept public, atunci Sibiu este locul de competenţa generală. În acest caz, SmartGifts.ro are, de asemenea dreptul de a acţiona în judecată utilizatorul de cont premium în conformitate cu avizul SmartGifts.ro la curtea rezidenţilor. Acelaşi lucru se aplică în cazul în care utilizatorul nu are prima de locul său de competenţă generală în România, mută locul său de reşedinţă sau de reşedinţă obişnuită în străinătate după încheierea acordului, sau locul său de reşedinţă sau de şedere obişnuită este cunoscută la data depunerii unei de acţiune.
 (3) În temeiul acestui acord, acordul este supus exclusiv legii a Republicii Române. Recurgerea la Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vanzarea Internationala de Bunuri este exclusă. În ceea ce priveşte utilizatorul contului premium acesta este un consumator din punct de vedere al Codului civil român.
(4) În cazul în care prevederile individuale ale acestor acorduri sunt ineficiente sau se opun reglementărilor legale, restul de acord rămâne neafectat.

 

Termeni şi Condiţii generale de afaceri şi de vânzare pentru comenzi en-gros

1. Informaţii generale
  Pentru comenzi în masă în domeniul de aplicare al ofertei online sunt, SC Print Ideea SRL, reprezentată de către Alexandru Anca, str. Turismului,  Sibiu, 550020 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul, RO 26275960 denumit în continuare "SmartGifts.ro" este partea contractantă furnizoare.
Toate livrările dinspre SmartGifts.ro către client se fac pe baza Termeniilor şi Condiţiilor Generale de afaceri şi vânzare. Toate ofertele, cotaţiile şi acordurile dintre SmartGifts.ro şi clienţii lor se bazează pe acestea, care sunt considerate a fi recunoscute pe întreaga durată a relaţiei de afaceri. Condiţiile contrare sau diferite ale clienţilor sunt obligatorii numai în cazul în care acestea sunt recunoscute în scris de SmartGifts.ro.
Ordine de masă în domeniul de aplicare a prezentului acord sunt comenzi pentru produse textile, cu condiţia ca acestea să fie plasate, cu menţiunea comenzi en-gros pe SmartGifts.ro.
2. Încheierea unui contract
 (1) ”Ofertele" de pe SmartGifts.ro reprezintă o invitaţie electivă pentru utilizatori, de a plasa o comandă cu SmartGifts.ro.
 (2) Clientul foloseşte formularul online de pe site-ul SmartGifts.ro sau un alt mod (de exemplu, prin fax, e-mail, telefon) pentru a trimite o anchetă de tipărire către SmartGifts.ro. În cerere trebuie să indicaţi culoarea produsului dorit, cantităţi, designul şi/sau textul de imprimare, precum şi datele de livrare dorite de client. Ancheta nu constituie o ofertă cu caracter obligatoriu pentru SmartGifts.ro.
 SmartGifts.ro întocmeşte unul sau mai multe puncte de vedere legale "proiecte de propuneri" care fac obiectul unei confirmări, pe baza anchetei de imprimare şi o trimite clientului.
(3) Clientul declară oferta lor prin returnarea unui proiect de propunere, semnat de către aceştia pentru SmartGifts.ro. Previzualizarea produselor cu privire la proiectul de propunere nu sunt obligatorii pentru ambele părţi contractante şi sunt numai în scopuri de previzualizare. Un produs final şi motiv de proiectare cu caracter obligatoriu pentru ambele părţi, nu este definit până mai târziu, în ordinul de produs ca urmare a clarificării detaliilor comenzii. Produsul iniţial şi motivul design-ului, mai precis, design-ul în domeniul de aplicare a regimului contractual ulterior nu are nici un efect asupra valabilităţii juridice din restul ofertei.
 SmartGifts.ro trimite clientului un ordin de confirmare imediat după ce a primit oferta lor. Confirmarea comenzii nu este o acceptare a ofertei, ci este doar menită să informeze clientul că un ordin a fost primit de SmartGifts.ro.
(4) Contractul este încheiat de către SmartGifts.ro precizând acceptarea sa în termen de 14 zile de la primirea ofertei. Declaraţia de acceptare poate coincide cu confirmarea comenzii, în cazul în care acest lucru este precizat în mod explicit, dar diferă de la caz la caz. Detalii referitoare la ordine dincolo de acest lucru nu pot fi examinate on-line.
 (5) SmartGifts.ro are dreptul de a se retrage din contract în cazul în care în domeniul de aplicare a comenzii şi a procesului de producţie, se determină sau există o suspiciune că drepturile părţilor terţe sau reglementările legale sunt încălcate de către un motiv de imprimare sau textul de imprimare.
(6) Contractul este încheiat sub rezerva prevederii de auto-completare şi de aprovizionare în timp util. Această clauză nu se aplică în cazul întreruperilor de livrare pe termen lung sau în cazul în care SmartGifts.ro este responsabil pentru nerespectarea termenului de livrare, mai ales dacă SmartGifts.ro nu a reuşit să finalizeze o tranzacţie în timp util.
Clientul va fi imediat informat cu privire la indisponibilitatea serviciului. În cazul în care clientul a plătit deja, suma îi va fi rambursată.
(7) SmartGifts.ro are dreptul de a se retrage din contract, dacă motivul de imprimare furnizat de către client, până după ce se încheie contractul nu corespunde cu conţinutul şi descrierea stipulate de către client în proiectul de propunere.
3. Aprovizionare grafică / Pregătire

  1. Clientul va trimite SmartGifts.ro printuri grafice relevante pentru tipul de finisare.
  2. În cazul în care SmartGifts.ro constată că produsele solicitate nu pot fi imprimate pe baza grafică furnizatăo notificare va fi trimisă de îndată clientului.

În caz contrar, clientul este singurul responsabil pentru rezultatele de imprimare a graficii trimise.
(2) SmartGifts.ro  poate opera modificări de imprimare grafică numai pe baza unui acord separat cu clientul.  Ca urmare clientul suportă costuri suplimentare, de editare.
(3) Clientul nu are dreptul de a reveni asupra exemplarului de imprimare / operei de arta (de exemplu, filme, ecrane) sau programelor folosite de SmartGifts.ro pentru proiectarea contractului, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel într-un acord separat.
 4. Claritatea Comenzii
(1) Claritate cu privire la ordinele de imprimare există dacă:
a) o copie de imprimare / opera de arta care urmează să fie furnizată de client există ca grafică printabilă (vectori) la rezoluţie grafică mare (cel puţin 300 de dpi, în mărime originală) şi nici o revizie / post editare nu are loc sau este necesară în conformitate cu 3 alin. 1 şi 2,
b) culorile ce urmează a fi imprimate sunt date ca valori Pantone / HKS, sau culorile au fost confirmate de client şi
c) produsele textile comandate sunt definite cu exactitate (cantitatea de comandă, dimensiuni, culori), cu condiţia ca acest lucru să nu fie deja prevăzut în oferta contractuală făcută de către client în conformitate cu 2 (3).
(2) SmartGifts.ro va informa clientul în cazul în care ordinele sunt clare.
5.  BT-Bun de tipar
(1) Înainte începerea producţiei clientul va primi un BT.
(2) Clientul va verifica cu atenție și cu precizie BT-ul. În cazul în care clientul este de acord BT-ul, acesta trimite o confirmare SmartGifts.ro. În caz contrar, clientul va explica modificările propuse.
(3) Prin trimiterea dovezii eliberate de SmartGifts.ro, un produs cu caracter obligatoriu şi design-ul acestuia sunt stabilite de către client. Cereri de modificare ulterioară nu pot fi luate în considerare. SmartGifts.ro va începe imediat producţia subiecţilor contractului în conformitate cu dovada eliberată.
(4) Modificările aduse produsului şi motivului de design după ce  un bun de tipar a fost eliberat sunt posibile doar în cazul în care cheltuielile efectuate până în acel moment sunt remunerate, cu condiţia ca responsabilul pentru schimbare să fie clientul.
6. Mostre
 (1) Până la cinci eşantioane per client şi comandă pot fi puse la dispoziţie spre aprobare în timp de 14 zile. După ce perioada de aprobare a expirat probele se restituie SmartGifts.ro sau sunt plătite în conformitate cu factura. În cazul în care clienţii returnează probele costurile de returnare a acestora trebuie suportate de ei. Loturile clientul nu vor fi acceptate cu excepţia cazului în care sunt trimise preplatite.
 (2) În cazul în care probele, în conformitate cu parag. 1  alin. 2 sunt plătite, se aplică dispoziţii  cu privire la garanție (11) şi  anulare (13).
(3) Clientul poate adresa o plângere numai cu referire la diferenţele dintre culoarea, zona, suprafaţa şi puterea de probă a bunurilor livrate care fac obiectul prezentului contract, dacă diferenţele nu sunt uzuale în comerţ şi nu sunt din cauza naturii materialelor utilizate.
7. Livrare / Expediţie
 (1) Livrarea se va face în termen de aproximativ 10 zile lucrătoare de la  data  la care a fost stabilită claritatea comenzii (4) şi  BT-ul a fost confirmat de către client (5); perioada de livrare pentru expedieri express este de aproximativ 7 zile lucratoare. Date de livrare diferite şi perioade sunt obligatorii numai în cazul în care SmartGifts.ro a confirmat, în mod explicit acest lucru în scris.
 (2) Livrarea se va face în România,  în următoarele oraşe care pot fi văzute la http://www.smartgifts.ro
 (3) Livrarea va fi făcută prin intermediul unui furnizor de servicii de expediere ales de către SmartGifts.ro. Clientul plăteşte o sumă forfetară poştală şi taxa de ambalare, care depinde de valoarea comenzii, locul în care livrarea urmează să fie făcută şi de tipul de expediere. Preţurile curente de expediere sunt listate la http://www.smartgifts.ro
(4) SmartGifts.ro are dreptul de a face livrări parţiale numai în cazul în care:
 a) partea de livrare poate fi folosită de către client în scopul contractual destinat,
b) livrarea din bunurilor rămase comandate este asigurată şi
 c) clientul nu suportă nici un efort substanţial sau costuri suplimentare, ca rezultat.
8. Preţuri
(1) Preţurile date sunt preţurile finale. Acestea conţin taxele legale suportate, în special de TVA. Adresa de livrare este definitivă. Costurile de expediere în conformitate cu 7 alin. 3 vor fi facturate separat şi vor fi afişate separat pe factură.
(2) Toate preţurile prezentate sunt preţurile nete. Adresa de livrare este definitivă. TVA-ul este aplicat în conformitate cu dispoziţiile legale din România.
9.  Plata
 (1) Plata se face în cont.
 (2) Preţul de cumpărare şi costurile de expediere sunt datorate plăţii, fără nici un fel de deduceri, în termen de 14 zile de la facturare şi livrare a mărfurilor.
 (3) SmartGifts.ro are dreptul să facă uz de servicii de încredere a părţilor terţe care să se ocupe de plată:
a) În cazul în care clientul este pus în întârziere sau ignoră termenele de plată, SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul de a atribui conturile sale unei agenţii de colectare şi de a opera un transfer de date cu caracter personal necesare pentru a  facilita efectuarea plăţii către acest terţ.
 b) În cazul în care terţe părţi se ocupă de plată, plata către SmartGifts.ro nu se consideră efectuată până când suma contractuală a fost pusă la dispoziţia terţilor, în aşa fel încât partea terţă poate dispune liber de aceste fonduri, fără restricţie.
(4) Compensarea reconvenţională a clienţilor este permisă numai în cazul în care creanţele de compensat sunt de necontestat sau au fost constatate în cele din urmă de către o instanţă de drept.
În cazul în care clientul este un om de afaceri, reţinerea plăţilor datorate este permisă numai cu condiţia ca datoriile de compensat să fie de necontestat sau să fi fost în cele din urmă constatate de către o instanţă de judecată.
(5) SmartGifts.ro va percepe clientului o sumă forfetară de 30 RON pentru memento, atunci când memento-urile de plată devin exigibile, cu excepţia unui memento care dă aviz de întârziere. Clientul poate dovedi că SmartGifts.ro nu a suportat  eventuale pierderi sau că pierderile suferite sunt mult mai mici decât suma forfetară taxată. SmartGifts.ro îşi rezervă dreptul, în mod explicit, la alte pretenţii, ca urmare a neplăţii.
 (6) Dacă contractul este anulat de către client, la îndemnul lor, cu acordul SmartGifts.ro, fără să aibă dreptul legal de a se retrage din contract, clientul este obligat să plătească o pierde egală cu 25% din valoarea netă a comenzii.
 10. Vânzarea Condiţionată
(1) Mărfurile rămân în proprietatea SmartGifts.ro până când toate conturile de creanţe datorate au fost soluţionate.
(2) În cazul în care Clientul este un om de afaceri se aplică punctele 3 - 6.
(3) SmartGifts.ro îşi rezervă titlul de proprietar al tuturor obiectelor livrate până la primirea tuturor plăţilor care decurg din relaţia de afaceri.
 (4) Bunurile care fac obiectul vânzării condiţionate nu pot fi angajate de părţi terţe până când dreptul de proprietate asupra bunurilor transferate ca garanţie la plata integrală a fost primită. Clientul trebuie să notifice în scris,  de îndată dacă părţi terţe încearcă să profite de bunuri din proprietatea SmartGifts.ro
 (5) Clientul este autorizat să vândă mărfurile acoperite de vânzarea condiţionată, ca parte a tranzacţiilor lor de afaceri obişnuite. În acest caz, se aplică următoarele dispoziţii suplimentare.
a) Clientul alăturat autorizat atribuie SmartGifts.ro conturi primite de la terţe părţi care rezultă din vânzarea mărfurilor egale cu suma pe care o are de încasat SmartGifts.ro, cu titlu de garanţie pentru SmartGifts.ro. SmartGifts.ro acceptă această cesiune de creanţe. Clientului i se aplică obligaţiile numite la alin. 4, de asemenea, având în vedere creanţele atribuite conturilor.
 b) Clientul rămâne autorizat să colecteze creanţe în plus faţă de foaia de calcul. SmartGifts.ro se angajează să nu colecteze creanţe, atât timp cât clientul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată faţă de SmartGifts.ro, sau implicit dacă nu a înregistrat întârzieri de plată, nu a fost depusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă şi nici alte incapacităţi aspura clientului de a plăti. Dacă acesta este cazul, SmartGifts.ro poate cere clientului să notifice SmartGifts.ro asupra creanţelor atribuite şi a debitorului, să furnizeze toate informaţiile necesare pentru colectarea datoriilor, documentele corespunzătoare şi să notifice debitorului (terţ) cu privire la cesiune.
 (6) La cerere şi la latitudinea sa, SmartGifts.ro va eliberarea condiţionat mărfurile şi obiectele sau creanţele deţinute în locul mărfurilor condiţionate, cu condiţia ca valoarea lor să depăşească suma de creanţe garantate cu mai mult de 15%.
 (7) Clientul este obligat să se ocupe de mărfuri cu grijă, până când titlul de proprietate asupra bunurilor este transferată clientului.
 11. Garanţie
 (1) Detalii, desene, cifre, date tehnice, greutate, descrieri dimensionale şi caietul de sarcini care sunt date în broşuri, cataloage, circulare, reclame sau liste de preţuriau un scop strict informativ. Detaliile conţinute în confirmarea comenzii sunt singurele decisive în ceea ce priveşte tipul şi domeniul de aplicare a livrării.
 (2) În cazul în care un defect ce intră sub incidenţa obligaţiilor de garanţie există, în domeniul de aplicare a dispoziţiilor legale, clientul are dreptul de a solicita performanţe ulterioare, să se retragă din contract sau de a solicita reducerea preţului de cumpărare. Clientul are dreptul de a solicita despăgubiri în conformitate cu 12.
 (3) În cazul în care comanda se întoarce din cauza unor defecte, SmartGifts.ro va plăti costurile poştale.
 (4) Termenul de prescripţie a pretenţiilor de garanţie pentru produsele livrate este de doi ani de la livrarea bunurilor. În cazul în care clientul este un om de afaceri, termenul de prescripţie este de un an. Pentru perioadele de prescripţie a răspunderii de mărfuri legea rămâne neschimbată, în fiecare caz. Perioadele de prescripţie legale se aplică doar pretenţiilor clientului pentru compensare, în conformitate cu 12.
12. Limitarea răspunderii
 (1) Răspunderea SmartGifts.ro depinde de reglementările legale, cu excepţia cazului stabilit altfel în aceşti Termeni şi Condiţii generale de afaceri şi vânzare.
(2) SmartGifts.ro se obligă să plătească despăgubiri, juridice de orice fel, indiferent de motiv, în caz de intenţii deliberate şi neglijenţă gravă.
În plus, în caz de neglijenţă uşoară, SmartGifts.ro este răspunzător numai pentru: pierderile din cauza leziunilor fatale, leziuni fizice şi de pierderile cauzate de încălcare unei obligaţii contractuale materiale (obligaţii de a căror îndeplinire este condiţionată pentru a putea pune în aplicare contractul); În acest caz răspunderea este limitată la despăgubire pentru pierderi previzibile, care apar de regulă.
 (3) Limitările răspunderii care rezultă din punctul 2 nu se aplică în cazul în care SmartGifts.ro cu rea intenţie ascunde un defect sau a oferit o garanţie de natură falsă mărfurilor. Acest lucru se aplică creanţelor clientului în conformitate cu răspunderea legală.
 (4) În cazul în care răspunderea SmartGifts.ro nu este exclusă sau limitată în aceşti Termeni şi Condiţii Generale de afaceri şi comerţ, se aplică şi răspunderea pentru plata unei despăgubiri personale către SmartGifts.ro, angajaţilor, reprezentanţilor şi delegaţilor organizaţiei.
 13. Instrucţiuni şi Informaţii despre dreptul consumatorilor de anulare a comenzii en-gros
(1) Dreptul de a anula. Puteţi anula oferta unui contract în termen de două săptămâni, fără să fie nevoie să precizaţi motivele, în formă scrisă (de exemplu scrisoare, fax, email) sau - în cazul în care mărfurile sunt atribuite înainte de expirarea acestui termen -  un ordin de returnare a produselor. Perioada începe la data primirii prezentei instrucţiuni în scris, cu toate acestea, nu înainte de primirea mărfurilor de către destinatar (în cazul de livrare repetată a acestui tip de mărfuri, nu înainte de primirea primei părţi) şi, de asemenea, nu înainte de îndeplinirea  drepturilor noastre de a fi informaţi. Trimiterea ordinului de anulare a comenzii în timp util, este suficientă atât timp cât respectă termenul limită al perioadei de anulare.
Ordinul de anulare trebuie să fie trimis la:
SC Print Ideea SRL
SmartGifts.ro Bulk
Turismului 4, 550020 Sibiu
România
sau prin fax la: 0369101507
sau prin e-mail la: office@smartgifts.ro
Consecinţe cu privire la anularea comenzii. În cazul unei anulări eficiente, fiecare parte va reveni părţii de drept, inclusiv alte beneficii primite şi emise precum şi orice beneficii implicate (de exemplu, dobânda). Dacă nu se pot întoarce în întregime sau în parte, sau se pot returna numai într-o stare înrăutăţită, trebuie plătite despăgubiri pentru valoarea pierdută. Acest lucru nu se aplică în cazul transferului de mărfuri, în cazul în care agravarea mărfurilor este datorată exclusiv testării cum ar fi posibil, de exemplu, într-un magazin. În caz contrar, se poate evita obligaţia de a plăti compensaţii pentru valoarea pierdută cauzată de agravarea mărfurilor prin abţinerea de la a face ceva care să altereze starea şi valoare lor iniţială. Marfa susceptibilă de a fi trimisă prin parcele va fi returnată pe riscul nostru. Se achită costul de ramburs dacă bunurile livrate corespund cu cele comandate şi în cazul în care preţul bunurilor care urmează să fie returnate nu depăşeşte valoarea de 200 Lei. În cazul în care preţul bunurilor este mai mare, produsele se pot returna pe costul SmartGifts.ro numai în cazul în care nu a-ţi plătit pentru ele în prealabil. Marfa care nu poate fi transmisă sub forma unui colet va fi colectată. Obligaţiile de a rambursa plăţile vor fi îndeplinite în termen de 30 de zile. Această perioadă începe de la data trimiterii ordinului de anulare, în scris sau a bunurilor.
Sfârşitul instrucţiunilor de anulare.
(2) Dreptul de a anula nu se aplică în cazul contractelor de furnizare de bunuri care au fost produse în conformitate cu specificaţiile clientului sau care sunt în mod clar adaptate nevoilor personale ale clientului. Acest lucru se aplică în special la produsele care sunt imprimate cu motive sau text la cererea clientului. Ca acte, pe principiul de bunăvoinţă, excepţiile sunt posibile în cazul în care SmartGifts.ro hotărăşte acest lucru.
(3) În cazul în care contractul de ansamblu este anulat, SmartGifts.ro suportă costurile de expediere a bunurilor către consumator.
14. Drepturi de autor pe modele print industriale / Despăgubire
 (1) Clientul garantează SmartGifts.ro că motivele de imprimare şi textele furnizate de acesta sunt libere de drepturi ale vreunei terţe părţi şi nu încalcă nici dispoziţiile legale, dispoziţiile penale precum şi dispoziţiile privind protecţia tinerilor.
 (2) Clientul va despăgubi SmartGifts.ro pentru toate datoriile şi creanţele restante către SmartGifts.ro ca urmare a încălcării acestor drepturi terţe sau dispoziţii legale, cu condiţia ca clientul să îşi asume responsabilitate pentru încălcarea acestor  drepturilor. În cadrul aceleaşi condiţii, clientul va rambursa SmartGifts.ro pentru toate costurile de apărare precum şi pentru orice alte pierderi suferite.
15. Diferenţele tehnice şi de design
SmartGifts.ro îşi rezervă, în mod explicit, dreptul de a opera schimbări în tranzacţiile comerciale, în executarea contractului, precum şi în descrieri şi detalii din broşuri, cataloage şi alte documente scrise sau electronice cu privire la bunurile materiale, culoare, greutate, dimensiuni, design sau caracteristici similare, cu condiţia ca acestea să fie rezonabile pentru client. Motive pentru modificările la care clientul se poate aştepta rezultă din fluctuaţii regulate în comerţ şi procesul de producţie tehnică.
16. Protecţia datelor
 SmartGifts.ro procesează datele personale ale clientului pentru un anumit scop şi în conformitate cu dispoziţiile legale. Datele cu caracter personal acordate în scopul de a comanda produse (de exemplu, numele, adresa de email, adresa poştală sau alte detalii de plată) vor fi utilizate de către SmartGifts.ro numai în scopul de a-şi îndeplini contractul. SmartGifts.ro va trata aceste date în mod confidenţial şi nu vor fi transmise nici unei părţi terţe care să nu fie implicată direct în ordine de livrare şi / sau în procesul de plată. La cerere, clientul are dreptul de a primi informaţii, în mod gratuit, cu privire la datele sale personale salvate de SmartGifts.ro. În plus, clientul are dreptul de a modifica în orice moment date incorecte şi de a-şi blocata sau şterge datele personale, cu condiţia să nu existe prevederi legale pentru a stoca înregistrări.
17. Baza Juridică- Locul de performanţă - Legi aplicabile
(1) Locul de performanţă pentru toate livrările este sediul social al SmartGifts.ro din Sibiu.
(2) În cazul în care clientul este un om de afaceri sau un organism de drept public, locul circumscripţie judiciară este Sibiu. În acest caz, SmartGifts.ro are, de asemenea, dreptul de a opta pentru a lua clientul în instanţă în locul de reşedinţă al clientului. Acelaşi lucru se aplică în mod corespunzător în cazul în care clientul nu are baza juridică generală în România.
(3) Contractul în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii Generale de afaceri şi vânzare cade numai sub incidenţa legilor republicii române. Apelarea la Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internatională de Bunuri este exclusă.
(4) În cazul în care termenii individuali şi condiţiile acestor Termeni şi Condiţii Generale de afaceri şi vânzare devin invalizi sau sunt în contradicţie cu dispoziţiile legale, restul contractului rămâne neschimbat.